pl.petsnatureworld.com
pl.petsnatureworld.com

Badane programy dla weterynarza

Programy dla weterynarzysą coraz popularniejsze i oferują wspaniałe możliwości pracy.

Przedstawiciele weterynarii w skrócie

Zazwyczaj technicy weterynarii praktykują pod nadzorem licencjonowanego lekarza weterynarii w klinice lub placówce badawczej, gdzie wykonują badania laboratoryjne próbek krwi i próbek, zapewniają opiekę pielęgniarską nad zwierzętami, rejestrują historię pacjenta, wykonują i rozwijają zdjęcia rentgenowskie oraz przygotować i pomóc w przeprowadzaniu operacji na zwierzętach.

Jednak duże weterynaryjne technicy weterynarii mogą pracować w takich środowiskach, jak akwaria, ogrody zoologiczne, gospodarstwa rolne, stajnie i rancza. Inne możliwe miejsca pracy obejmują obiekty biomedyczne, urządzenia dzikiej przyrody, ludzkie stowarzyszenia, obiekty kontroli zwierząt oraz firmy produkujące żywność lub leki.

Edukacja i kształcenie

Zazwyczaj wykształcenie wymagane do zostania technikem weterynaryjnym obejmuje uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, ukończenie studiów licencjackich lub kooperacyjnych oraz szkolenie w miejscu pracy. Jednak nieliczne kliniki zatrudniają osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły średniej i szkolenia w miejscu pracy, ale preferowane przez pracodawców jest zatrudnianie osób, które mają współpracowników lub licencjata z zakresu opieki nad zwierzętami i zdały egzamin certyfikacyjny. Najlepiej byłoby, gdyby technicy weterynarii mieli od 2 do 4 lat współpracownika lub licencjata w amerykańskim programie akredytowanym przez American Veterinary Medical Association (AVMA).

Osoby planujące naukę na zwierzętach powinny brać udział w kursach z przedmiotów ścisłych w szkołach średnich i studiach licencjackich, ponieważ przygotują je do przyszłej pracy w laboratorium jako asystent lekarza weterynarii. Większość programów prowadzi szkolenia w miejscu pracy, a praktykanci pracują pod licencjonowanymi lekarzami weterynarii, a kursy obejmują anatomię, farmakologię i inne kursy medyczne.

Certyfikacja

Ukończenie akredytowanego programu umożliwia studentom zdawanie egzaminu National Veterinary Technician (NVTE) używanego przez większość stanów, aby uzyskać rejestrację, certyfikat lub licencję w terenie. Większość studentów jest egzaminowana na podstawie egzaminu, który obejmuje ustny, pisemny test sytuacyjny regulowany przez komisję inspekcji weterynaryjnej danego państwa lub inną agencję państwową. Student, który zdał ten egzamin, wykazuje, że technik posiada bogatą wiedzę w tej dziedzinie i jest w stanie umiejętnie pracować w klinice zwierząt.

Ci, którzy chcą pracować w placówce badawczej, powinni uzyskać certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Laboratoryjnej Nauki o Zwierzętach (AALAS), który koncentruje się na hodowli zwierząt, zdrowiu i dobrostanie zwierząt oraz zarządzaniu obiektem.

Inne doskonałe umiejętności w zostaniu technikiem weterynaryjnym

Wiedza medyczna o zwierzętach jest koniecznością, a także cierpliwości w kontaktach z trudnymi zwierzętami i emocjonalnymi właścicielami. Jest to także dobra umiejętność, aby zachować spokój i szybkość w nagłych wypadkach.

7 Rekomendowanych szkół do szkolenia dla lekarzy weterynarii

  • Fox College
  • College Sanford-Brown
  • Harrison College
  • College Vatterott
  • Globe College
  • Western School of Health and Business
  • Bradford School
Podziel Się Z Przyjaciółmi:
Kategoria:Opieka Zdrowotna